Naslovnica   |   Impressum   |   Linkovi   |   Forum   |   Adresar   |   Burza   |   Oglasi   |   Marketing   |   Gdje smo   |   ŠF     
JEZICI

Hrvatski
English

PILANARSTVO

Povijest pilanarstva
Povijest pilanarstva u RH
Povijest predmeta na ŠF
Nastavni plan i program
Djalatnici dosadašnji
Djelatnici sadašnji
Djelatnosti
Pilana - NPO
Projekti
Kancelarija

NASTAVA

Školska godina
Predavanja
Vježbe
Ispit
Diplomski
Poslijediplomski
Teren
Zabava
Obavijesti

LITERATURA


FOTO U PILANI

POVIJEST PREDMETA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU
Temelji obrazovanja šumarskih stručnjaka u Hrvatskoj začeti su Pravilima unutrašnjeg uređenja Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima u Kraljevini Hrvatskoj od 19. svibnja 1860. godine. Tim pravilima određuje se cilj učilišta, ravnateljstvo i uprava, sredstva za učenje, uvjeti upisa, plan i program nastave, cijena pohađanja učilišta, sastav osoblja učilišta itd.

7. srpnja 1897. ukida se Šumarski odjel učilišta u Križevcima, a nastava se 1898. godine prenosi na Šumarsku akademiju pri Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

7. listopada 1898. godine propisan je novi Naukovni i ispitni red, kojim prof. Ivana Patraša predaje Uporaba šuma, a prof. Fran Ž. Kesterčanek predmet Šumska mehanička tehnologija i strojarstvo.

1899. godine osniva se Kabinet za šumsko-proizvodne struke.

1907/08. školske godine uvodi se na Šumarsku akademiju četverogodišnji studij s novom naučnom osnovom i predmetima Anatomija i fiziologija šumskog drveća, koji predaje prof.dr. A. Heinz i Uporaba šuma i mehanička tehnologija, koji predaje prof. Fran Ž. Kesterčanek.

1909. godine ponovno je izdan novi naučni i ispitni red zbog "ukazanih potreba da se red donekle preinači". Prof. dr. Antun Heinz predaje Anatomiju i fiziologiju drveća, a prof. Fran Ž. Kesterčanek predaje Uporaba šuma i šumska industrija I i II.

1. listopada 1919. godine prestaje djelovati Šumarska akademija, te se osniva samostalan Gospodarsko-šumarski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu.

Šk. god. 1920/21 prof. dr. Andrija Petračić predaje Anatomiju drvlja i Uporabu šuma, šumsku industriju i trgovinu.

1921. godine dr. Aleksandar Ugrenović izabran je za redovitog profesora Gospodarsko-šumarskog fakulteta za predmete Uporaba šuma sa trgovinom i industrijom drveta i Šumarska politika.

1924. godine u Gospodarskošumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu se osniva Zavod za uporabu šuma. 1938. godine kao asistent dnevničar počinje raditi ing. Ivo Horvat, a 10. travnja 1941. postaje asistent pripravnik. Prof. dr. Aleksandar Ugrenović tada je umirovljen.

1942. godine ing. Ivo Horvat obranio je disertaciju, a iste godine povjerava mu se kao asistentu vježbeniku predmet Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina.

Šk. god. 1945/46. prof. dr. Aleksandar Ugrenović ponovno se aktivira i postaje nositeljem predmeta Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina.

1948. godine Zavod za uporabu šuma, prerasta u Zavod za tehnologiju drva, a iste godine osnovan je i Zavod za anatomiju drva, čiji je prvi predstojnik dr. Zvonimir Špoljarić.

Možemo reći da je pravi nastanak predmeta Pilanska prerada drva (Pilanarstvo ili Tehnologija masivnog drva) usko vezan sa razdvajanjem predmeta Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina na predmete prof. dr. Aleksandra Ugrenovića Tehnologija drveta i Iskorišćivanje šuma namijenjenih šumsko-industrijskoj grupi i grupi za gajenje šuma, te na predmet dr. Ive Horvata Mehanička prerada drveta, namijenjen šumsko-industrijskoj grupi 1948/49. godine. 1950. godine kao asistent počinje raditi ing. Juraj Krpan.

1951/52. dolazi do novog razdvajanja, te se Šumarski odjel Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu dijeli na Šumskogospodarski odsjek i Drvnoindustrijski odsjek. Predmet Mehanička prerada drveta se tada predaje na Drvnoindustrijskom odsjeku. Prof. dr. Aleksandar Ugrenović počinje predavati Iskorišćivanje šuma na Šumskogospodarskom odsjeku odnosno Eksploataciju šuma na Drvnoindustrijskom odsjeku.

1954/55. godine dr. Ivo Horvat počinje predavati Preradu drveta na Šumskogospodarskom odsjeku, te Mehaničku preradu drveta na Drvnotehnološkom odsjeku, dr. Juraj Krpan predaje Mehaničku preradu drveta II na Drvnotehnološkom odsjeku te Sušenje i parenje drveta na Drvnotehnološkom odsjeku, a dr. Roku Beniću povjerava se predmet Eksploatacija šuma na Drvnoindustrijskom odsjeku.

1955. godine u Zavodu kao asistenti počinju raditi ing. Stanko Bađun i ing. Marijan Brežnjak.

1955.godine dr. Ivo Horvat izabran je za redovitog profesora predmeta Tehnologija drveta i Mehanička prerada drveta.

1957. godine prvi se put spominje naziv predmeta Pilanska prerada drva u koji je preimenovan predmet Mehanička prerada drva.

1959. Zavod za tehnologiju drva dijeli se na tri zavoda: Zavod za tehnologiju drva, Zavod za iskorišćivanje šuma i Zavod za mehaničku preradu drva.

1964. godine ing. Marijan Brežnjak brani doktorsku disertaciju.

1966. godine naziv Zavod zamjenjuje se riječju Katedra.

1971. godine dr. Marijan Brežnjak habilitira za docenta.

1972. godine doc. dr. Marijan Brežnjak izabran je za izvanrednog profesora.

1977. godine prof. dr Marijan Brežnjak izabran je za redovitog profesora, a iste godine kao asistent za predmet Tehnologija masivnog drva u koji je u međuvremenu preimenovan predmet Pilanska prerada drva, izabran je dipl. ing. Jurica Butković.

1980. godine ing. Vladimir Herak održava nastavu predmeta Zaštita na radu, zajedno s prof. dr. Marijanom Brežnjakom.

1985. godine mr. Jurica Butković obranio je doktorsku disertaciju, a u veljači 1986. godine izabran je za docenta.

1986. godine za asistenta za predmet Tehnologija masivnog drva izabran je dipl. ing. Krešimir Babunović.

1987. godine dr. Jurici Butkoviću povjerava se nastava predmeta Tehnologija masivnog drva. 1989. dr. Jurica Butković izabran je za izvanrednog profesora predmeta Tehnologija masivnog drva.

1991. godine prof. dr. sc. Marijan Brežnjak odlazi u starosnu mirovinu, a izv. prof. dr. Jurica Butković izabran je za predstojnika Katedre za tehnologiju drva.

1992. godine magistarski rad obranio dipl. ing. Krešimir Babunović.

1995. godine dolazi do organizacijskih promjena na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, zbog kojih se dio Katedre za tehnologiju drva, u čijem su dijelu predmeti o svojstvima drva spaja sa Katedrom za anatomiju i zaštitu drva u Zavod za znanost o drvu, za čijeg predstojnika je izabran prof. dr. Božidar Petrić. Dio Katedre za tehnologiju drva s predmetom Tehnologija masivnog drva, spaja se s kolegijem Hidrotermička obrada drva s Katedre za mehaničku preradu drva u Zavod za pilansku preradu drva, za čijeg je predstojnika izabran izv. prof. dr. Jurica Butković, a predmet Zaštita na radu s Katedre za tehnologiju drva prelazi u Zavod za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji.

Krajem 1996. dodine. izv. prof. dr. Jurica Butković napušta mjesto predstojnika Zavoda i profesora na fakultetu i odlazi na rad u privredu. Na njegovo mjesto bira se doc. dr. sc. Tomislav Prka kao nositelj predmeta. Početkom školske godine 1997/98, za asistenta na predmetu Tehnologija masivnog drva izabran je dipl. ing. Josip Ištvanić.

Krajem 1997. godine preminuo je mr. sc. Krešimir Babunović, dotadašnji asistent na predmetu Tehnologija masivnog drva.

Šk. god 1998/1999. mijenja se nastavni plan na Drvnotehnološkom odsjeku. Ta promjena dovodi do vračanja starog naziva predmeta Pilanska prerada drva. Istodobno se predmet Pilanska prerada drva pridružuje novoosnovanom Zavodu za ploče i kemijsku preradu drva.

2000. godine prof. dr. sc. Marijan Brežnjak stječe akademsko zvanje "profesor emeritus".

2001. godine magistarski rad obranio dipl. ing. Josip Ištvanić. Krajem iste godine nakon duge i teške bolesti preminuo je doc. dr. sc. Tomislav Prka.

Suočeni s novonastalom situacijom u šk. god. 2001/02. prof. dr. sc. Marijan Brežnjak ponovno se aktivira kao vanjski suradnik i postaje nositelj predmeta Pilanska prerada drva sve do šk. god. 2004/05.

Od šk. god. 2004/05 do 2010/11 nositelj predmeta je Doc. dr. sc. Stjepan Pervan.

Krajem 2005. godine obranio je doktorsku disertaciju Mr. sc. Josip Ištvanić. Novim nastavnim planom i programom od šk. god. 2005/06 predmet nosi ime Pilanska tehnologija drva te se nalazi u sklopu Zavoda za tehnologije materijala u koji je preimenovan Zavod za ploče i kemijsku preradu drva.

24. 11. 2010. godine. dr. sc. Josip Ištvanić izbran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta te od šk. god. 2011/12 postaje nositelj predmeta Pilanska tehnologija drva 1. i 2. te Pilanarstvo.

Više o povijesti nastave i razvoja predmeta iz kojih je izrastao i kolegij Pilanska tehnologija drva saznajte iz prikaza povijesti razvoja Zavoda za znanost o drvu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
SPONZOR

MARKETING

Oglasite svoje proizvode i usluge!

Imate pilanu i trebate reklamu?

Proizvodite i prodajete pilanske strojeve i opremu?

Prodajete pilansku sirovinu i proizvode?

Projektirate i savjetujete?

Nudite računalnu podršku?

Napravite banner i pošaljite ga na pilan@sumfak.hr i mi ćemo ga objaviti na portalu uz vrlo povoljne uvjete.

OPŠIRNIJE >>

BURZA

Pilanska sirovina - HŠ
Pilanska sirovina
Pilanski proizvodi
Drvni ostatak
Pilanska tehnologija
Inženjering i projektiranje
Posao
Zapošljavanje

WEB LINKOVI

Pilane
Pilanski strojevi
Radni alati i pribor
Računala i software
Drveni podovi i ploče
Fakulteti
Institucije
Škole
Časopisi
Knjige
Sajmovi
Trgovina

Na vrh Naslovnica   |   Impressum   |   Linkovi   |   Forum   |   Adresar   |   Burza   |   Oglasi   |   Marketing   |   Gdje smo   |   ŠF   |   pilan@sumfak.hr     

www.sumfak.hr
sony ajoute un autre concurrent sérieux a l'augmentation constante du smartphone du marché, avec sa derniere mise a jour sur la z series,ADIDAS ULTRA BOOST le z4.comme avec l'itération précédente du téléphone,ADIDAS X PLR le z4 est l'eau - et poussieres résistantes, et les caractéristiques de la meme 5.2-inch écran que son prédécesseur.ADIDAS YEEZY BOOST 350  comprennent une mince 6.Adidas Climacool Boat Lace9mm caractéristiques supplémentaires,ADIDAS TUBULAR WOMEN au processeur snapdragon 810 de fonctionnement de base et de 2ghz 64 bits,ADIDAS ORIGINALS STAN SMITH W avec huit,ADIDAS KAISER 5 TF les 20.7-megapixel 3gb de ram, une caméra a l'arriere, et un grand angle sur le front face a côté.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTavec seulement un communiqué officiel annoncé pour le marché japonais jusqu'a présent, il n'y a pas de date de lancement internationale déterminée mais restez avec nous pour plus de détails a venir.label japonais préféré, et autour de ces pieces,ADIDAS GAZELLE nexusvii, semble avoir un sous - label a appelé nexus7 academy dans les travaux a l'automne.la premiere publication est un ny yankees inspiré gamme de vetements de sport avec une & # 8220; n7 & # 8221; a hauteur de l'icône de & # 8220; ny. & # 8221; tout est soit noir (vlaxx) ou de la marine (knightz) variations.regarde ces points a la fin d'octobre.ADIDAS SPRINGBLADE WOMEN SCHUHE
Nike Air Max 90 Ultra 2.0 Flyknit,Air Max 90,Air Max 95 Sneakers,Adidas Yeezy 350 Boost V2,Yeezy 750 Boost Schuhe,Adidas Zestra
NIKE HYPERVENOM PHELON TF,NIKE INTERNATIONALIST WOMEN CHAUSSURES,NIKE KYRIE 3,NIKELAB AIR ZOOM LWP,NIKE LEBRON 13 NIEDRIG,NIKE LEBRON 14