Naslovnica   |   Impressum   |   Gdje smo   |   ŠF     
JEZICI

Hrvatski
English

PILANARSTVO

Povijest pilanarstva
Povijest pilanarstva u RH
Povijest predmeta na ŠF
Nastavni plan i program
Djalatnici dosadašnji
Djelatnici sadašnji
Djelatnosti
Kancelarija

NASTAVA

Školska godina
Predavanja
Vježbe
Ispit
Diplomski
Poslijediplomski
Teren

LITERATURA


FOTO U PILANI

DIPLOMSKI
Općenito o diplomskom i završnom radu

Diplomski ili završni rad samostalan je stručni rad kojim student pod vodstvom mentora obrađuje dogovorenu temu iz određenog područja. Time dokazuje da je osposobljen primjenjivati znanje stečeno tijekom studija kao i koristiti se dostupnom literaturom. Osim toga u izradbi diplomskog rada student mora dokazati sposobnost primjene znanstvenih metoda i znanstvenog instrumentarija u obradi aktualne teme, sposobnost korištenja relevantnih tuđih spoznaja, stavova, znanstvenih činjenica koje su objavljene u korištenoj literaturi, sposobnost pravilne obrade teksta i ilustracija (tablica, grafikona, fotografija, crteža i dr.).Osnovne upute za izradu diplomskog i završnog rada
  • prava i obveze studenata tijekom izrade diplomskog i završnog rada propisane su pravilnikom o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  • predmet iz kojeg će raditi diplomski rad ili završni rad student je dužan izabrati najkasnije početkom posljednje godine studija,
  • temu diplomskog ili završnog rada student odabire u dogovoru sa mentorom,
  • obrani diplomskog ili završnog rada student može pristupiti nakon svih izvršenih obveza prema studiju,
  • diplomski ili završni rad je potrebno izaditi u pisanom obliku.
  • rad je potrebno u elektronskom obluku postaviti u Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta Digitalni repozitorij - Dabar (www.repozitorij.sumfak.unizg.hr/).,
  • za obranu diplomskog ili završnog rada je potrebno izraditi prezentaciju u računalnom programu (npr. Microsoft PowerPoint),
  • za izradbu diplomskog ili završnog rada iz Pilanarstva izrađeni su naputci u PDF formatu:
                    - struktura diplomskog ili završnog rada
                    - tehnička oprema diplomskog ili završnog rada
                    - zamolba za izradu završnog rada (www.sumfak.unizg.hr/site/assets/files/1151/ob_sf_pds_01_zamolba_za_odobrenje_teme_zavrsnog_rada.pdf)
                    - zamolba za izradu diplomskog rada (www.sumfak.unizg.hr/site/assets/files/2133/ob_sf_ds_01_zamolba_za_odobrenje_teme_diplomskog_rada.pdf)

Mjesto istraživanja i obrane diplomskog ili završnog rada

Istraživanje se vrši u pogonima tvrtki partnera ili laboratorijima fakulteta, instituta ili tvrtki partnera. Obrana diplomskog ili završnog rada se održava u za to opremljenim prostorima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Okvirne teme za izradu diplomskog ili završnog rada

/ Pilanska obradba hrasta, bukve i jasena - komparacije načina piljenja, kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje / Pilanska obradba voćkarica - komparacije načina piljenja, kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje / Pilanska obradba mekih listača - komparacije načina piljenja, kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje / Pilanska obradba četinjača - komparacije načina piljenja, kvantitativno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje, kompleksno iskorištenje / Kapaciteti osnovnih pilanskih strojeva uz različite uvjete rada i načine piljenja / Tehnologije pilanske obradbe - nove tehnologije i rekonstrukcije / Razvrstavanje pilanske sirovine i pilanskih trupaca / Simulacije piljenja / Internet i pilanarstvo / Neke druge teme koje imaju vezu sa pilanarstvom, a prema ideji kandidata i trenutnim mogućnostima realizacije /


Obavezna literatura

Preddiplomska i diplomska nastava


Brežnjak, Marijan: PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA, I. - DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1997.

Iz sadržaja: povijest pilanske obrade drva, značenje pilanske industrije, pilanski proizvodi, pilanska sirovina, kriteriji uspješnosti pilanske obrade trupaca, načini obrade trupaca, raspored pila pri raspiljivanju trupaca na jarmači, metode sastavljanja rasporeda pila, obrada jelovih i smrekovih trupaca, obrada bukovih trupaca, obrada hrastovih trupaca, obrada drugih vrsta drva, iskorištenje pilanskih trupaca.
Status: ŠF, knjižnica ŠF.


Brežnjak, Marijan: PILANSKA TEHNOLOGIJA DRVA II. - DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2000.

Iz sadržaja: pilansko postrojenje, vrste pilana, stovarište trupaca, pilanska hala, pilanski strojevi, proizvodni i tehnološki procesi u pilani, transport i manipulacija u pilani, sortiranje i skladištenje piljenica, o projektiranju pilanskih postrojenja.
Status: ŠF, knjižnica ŠF.

Brežnjak, Marijan: UTJECAJ UVJETA PILJENJA NA NEKE POKAZATELJE DJELOTVORNOSTI PILANSKE TEHNOLOGIJE,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1991.

Iz sadržaja: list pile, zupci lista pile, brzina piljenja, pomak, visina raspiljka, smjer raspiljivanja trupca, položaj raspiljka u trupcu.
Status: knjižnica ŠF, ŠF.Studijska literatura

Preddiplomska i diplomska nastava


Merzelj, Franc: ŽAGARSTVO,
ČKD Kmečki glas, Ljubljana, 1996.

Iz sadržaja: žagarska surovina, žagarski stroji, žagarski obrat.
Status: ČKD Kmečki glas, Ljubljana.

Gornik Bučar, Dominika; Merzelj, Franc: ŽAGARSKI PRAKTIKUM;
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odelek za lesarstvo, Ljubljana 1998.

Iz sadržaja: mjerenje lesa, izkoristek lesa, izračunavanje potrebnega promera hloda za določen žagan les, računanje kapacitet, transport u žagarskih obratih, strukture strojev in naprav v tehnoloških procesih žagalnic.
Status: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odelek za lesarstvo

Goglia, Vlado: STROJEVI I ALATI ZA OBRADU DRVA I. DIO,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1994.

Iz sadržaja: uvod, mehanička obrada drva, osnovni pojmovi, postojanost oštrice, materijal za izradu alata, toplinske pojave pri mehaničkoj obradi drva, rezanje drva, kvaliteta obrade, strojevi za obradu drva, strojevi za piljenje s pravocrtnim gibanjem alata, strojevi za piljenje s oscilatornim gibanjem alata, strojevi za piljenje s kružnim kretanjem alata.
Status: knjižnica ŠF, ŠF.

Sever, Stanislav: TRANSPORT U DRVNOJ INDUSTRIJI - SKRIPTA,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1988.

Iz sadržaja: namjena i zadatak rukovanja materijalom, faktori projekta rukovanja materijalom, skladištenje, ambalaža i pakiranje, teorija rukovanja materijalom, sastavnice transportnih materijala, transportna sredstva.
Status: knjižnica ŠF, antikvarijat.

Dević, Irena; Ištvanić, Josip: ALATI I STROJEVI U OBRADBI DRVA 1,
Element, Zagreb, 2003.

Iz sadržaja: uvod u tehnologiju obradbe drva, ručni rezni, mjerni, stezni i pomoćni alati, ručni radni strojevi, alati i strojevi u pilanskoj obradbi drva.
Status: knjižare, kod nakladnika www.element.hr

Dević, Irena: ALATI I STROJEVI U OBRADBI DRVA 2,
Element, Zagreb, 2001.

Iz sadržaja: strojevi i uređaji za proizvodnju furnira, strojevi za izradbu ploča, strojevi za grubu obradbu drva. Status: knjižare, kod nakladnika www.element.hr

Nikolić, Momir: PRERADA DRVETA NA PILANAMA,
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, Beograd, 1994.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: knjižnica ŠF u Beogradu, knjižare.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.1, DER RUNDHOLZPLATZ,
DRW - Verlag Stuttgart, 1982.


Iz sadržaja: trenutno nema podataka.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.2, SPANER, KREISSÄGEN UND BANDSÄGEN,
DRW - Verlag Stuttgart, 1989.

Iz sadržaja: die sägeindustrie, schnittechnische voraussetzungen, der arbaitsflub in der sägehalle, maschinen und arbeiten an den maschinen.
Status: DRW - Verlag Stuttgart.

Fronius, Karl: ARBEITEN UND ANLAGEN IM SÄGEWERK, BD.3, GATTER, NEBENMASCHINEN, SCHNITTHOLZBEHANDLUNG UND RESTHOLZBEHANDLUNG,
DRW - Verlag Stuttgart, 1992.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: DRW - Verlag Stuttgart.

Finsterbusch, Edgar; Thiele, Werner: VOM STEINBELL ZUM SÄGEGATTER,
VEB Fachbushverlag, Leipzig, 1987.

Iz sadržaja: trenutno nema podataka.
Status: VEB Fachbushverlag, Leipzig.

Hrvatske i europske norme, DZNM, ZagrebIz sadržaja: Norme za oblo i piljeno drvo.
Status: DZNM, Zagreb.

SPONZOR


WEB LINKOVI

Pilane
Pilanski strojevi
Radni alati i pribor
Računala i software
Drveni podovi i ploče
Fakulteti
Institucije
Škole
Časopisi
Knjige
Sajmovi
Trgovina

Na vrh Naslovnica   |   Impressum   |   Gdje smo   |   ŠF   |   pilan@sumfak.hr     

www.sumfak.hr